Εργαστήριο Αναγνώρισης Συνθετικών & Φυσικών Διαμαντιών

Με το πέρας του Εργαστηρίου Αναγνώρισης Συνθετικών & Φυσικών Διαμαντιών, θα έχετε την δυνατότητα να μάθετε -μεταξύ άλλων- να διαχωρίζετε τα φυσικά από τα συνθετικά διαμάντια, θα εκπαιδευτείτε στην χρήση βασικών και εξειδικευμένων οργάνων. κ.λπ.