Συμμετοχικό εργαστήριο - crowdhackathon idea #agora

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μέσα από την υλοποίηση του έργου “Μελέτη για το σχεδιασμό και ανάπτυξη πλατφόρμας αναζήτησης και διαχείρισης πόρων επιχειρηματικής καινοτομίας” στοχεύει στην υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας και διαδικασιών που θα υποστηρίξουν ενεργά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ευρύτερους κλάδους της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, καθώς και στον κλάδο των ΤΠΕ.

Η πλατφόρμα θα υποστηρίξει τη δικτύωση και το match making για την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών στις ανωτέρω επιχειρήσεις Οι χρήστες της αγοράς πόρων καινοτομίας μπορεί να είναι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ελεύθεροι επαγγελματίες, νεοφυείς, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφέρεται να λάβει ή να παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο οι χρήστες - λήπτες των υπηρεσιών να είναι επιχειρήσεις, αλλά θα μπορεί να είναι υπό σύσταση επιχειρήσεις και ομάδες στους κλάδους: Μεταποίηση – βιομηχανία – βιοτεχνία καθώς και τον οριζόντιο των ΤΠΕ.

Η εταιρεία Crowdpolicy είναι ο ανάδοχος του έργου για τη διαμόρφωση προδιαγραφών σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο, καθώς και για τη διοργάνωση συμμετοχικού εργαστηρίου - hackathon, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες θα λάβουν γνώση και θα προτείνουν ιδέες για το βέλτιστο σχεδιασμό του έργου.

Βασική επιδίωξη είναι η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου με την συμμετοχή των ωφελούμενων, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και των στελεχών του δημόσιου τομέα.

To crowdhackathon #idea agora έχει ως στόχο την υποβολή προτάσεων για τον καλύτερο σχεδιασμό πλατφόρμας match making για την υποστήριξη επιχειρήσεων στους κλάδους της βιομηχανίας - μεταποίησης - βιοτεχνίας μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Κατα τη διάρκεια της διαδικασίας θα χωριστούμε σε ομάδες και θα προτείνουμε λύσεις σε τεχνικά, επιχειρησιακά και θεσμικά ζητήματα. Θα βασιστούμε στην μεθοδολογία Leanhttps://www.lean.org/WhatsLean/Principles.cfm . Το κάλεσμα και όλες οι πληροφορίες ειναι διαθέσιμες στο https://www.eventora.com/el/Events/ggb-agoraplatform

Musiclouds