Ψηφιακή οικονομία: νέα επαγγέλματα, νέες δεξιότητες

Ημέρες ταλέντου

10.02.2017, 18.30΄ | Auditorium Theo Angelopoulos - IFG

Ζούμε μία ψηφιακή επανάσταση, κατά την οποία το Διαδίκτυο και οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας μεταλάσσουν όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σύμφωνα με εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έλλειψη σε ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη θα μεταφράζεται σε 900.000 κενές θέσεις εργασίας έως το 2020.

Πως θα διαμορφωθεί η αγορά εργασίας σε αυτή τη νέα οικονομία που χαρακτηρίζεται από την ανάδυση της εικονικής και νομαδικής εργασίας, μίας ρηξικέλευθης μορφής εργασίας σε σχέση με την παραδοσιακή, καθώς ξαφνικά ενσωματώνονται σε αυτή μέσα όπως το Cloud, τα Big Data και διάφορες πλατφόρμες;

Με τους:

Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ
Anne-Charlotte Cornut, Εισηγήτρια, γαλλικό Εθνικό Συμβούλιο Ψηφιακής Τεχνολογίας
Cyrille Dupont, Πρόεδρο του Τhalès Hellas, Πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Σεραφείμ Καραϊσκος, Επικεφαλής Επιλογής Στελεχών (Executive search & selection), ICAP
Γιάννης Κουτράκης, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Νοτιοανατολικής Ευρώπης, IBM
Selmin Nurcam, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Διευθύντρια μεταπτυχιακού προγράμματος Διαχείριση συστημάτων πληροφοριών, Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon Sorbonne

Συντονισμός: Βάλια Καϊμάκη, δημοσιογράφος

Με την υποστήριξη του ΣΕΒ
Σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους φοιτητές.

-------------------

Économie numérique : nouveaux métiers, nouveaux talents

Journées des talents

10.02.2017, 18h30 | Auditorium Theo Angelopoulos - IFG

Nous vivons une révolution numérique, où In­ternet et les technologies de l’information et de la communication transforment tous les champs de l’activité humaine. La Commission européenne a estimé la pé­nurie de compétences dans le numérique en Europe à quelques 900 000 emplois vacants à l’horizon 2020.

Quel sera le marché du travail dans cette nouvelle économie marquée par l’émergence du travail virtuel et nomade, en totale rupture avec les formes de travail traditionnelles du fait de l’irruption du Cloud, des Big Data, des plateformes ?

Avec :

Rena Bardani, directrice des ressources humaines, SEV
Anne-Charlotte Cornut, rapporteur, Conseil national du numérique
Cyrille Dupont, président-directeur de Thalès Hellas, président de la Chambre de commerce et d’industrie France Grèce
Yannis Koutrakis, directeur des ressources humaines Europe du sud-est, IBM
Serafeim Karaïskos, directeur du recrutement (Executive search & selection), ICAP
Selmin Nurcam, maître de conférence, Directrice du master Management des systèmes d’information, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Modération: Valia Kaïmaki, journaliste

Avec le soutien de la Fédération hellénique des Entreprises et des Industries (SEV)
En partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie France Grèce

Entrée libre, traduction simultanée

Des attestations de présence seront délivrées aux étudiants